Start

Ibland behöver man lite hjälp för att alla ska lyfta åt samma håll

Dagens arbetsmiljö skiljer sig markant från gårdagens. Vi arbetar både med gamla och nya kompetenser, vi är multigenerationella, betydligt mer målinriktade, hårdare ekonomiskt styrda, har ofta fler arbetsuppgifter än tidigare och är dessutom färre kollegor på våra arbetsplatser. Vi går igenom stålbad efter stålbad, där de nya matriserna avlöser varandra, för att kunna producera mer och bli mer kostnadseffektiva. Vi arbetar dessutom med globala influenser med nya hållbarhetskrav för att värna vår miljö och vi måste snabbt kunna relatera till nya tänkesätt.

Detta är inget problem som ska lösas utan en verklighet vi ska infoga oss i!

Vi vill underlätta för er och er grupp att belysa era olikheter och utnyttja dem i en klarare och rakare kommunikation. Där frågan, och hur den ställs, och svaret och hur det ges är minst lika viktiga. Till detta väljer vi som utgångspunkt DISC beteendestilanalys (bygger på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor) för att kartlägga grundbeteenden i gruppen och hur de är fördelade hos var och en, samt individernas drivkrafter. Här har vi ett diskussionsunderlag om hur individerna reagerar på varandra och hur de olika grundbeteendena styr. Vi är fullt övertygade om att en mångfald av grundbeteenden och drivkrafter ger den optimala arbetsgruppen och arbetsmiljön.

Hållbarhet är viktigare än någonsin!

Vi använder oss även av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling och vi belyser hur vi alla kan använda dessa för att både främja miljön och samtidigt öka lönsamheten.

Vi på Balder Opportunities har tillsammans verkat mer än 60 år i kommunikationens tjänst, både på arbetsledande och undervisande poster, i Sverige och i många andra världsdelar. Våra erfarenheter har gett oss insikter om att nationella åtgärder, för att främja vår framtida miljö, är desamma som internationella och att den optimala lösningen är globalt samarbete. Man kan vända konformitet till gemensamma åsikter, konflikt till skapande och inte minst hjälpa ett arbetslag att tala till varandra istället för om varandra. Kort sagt, att utnyttja kollegornas styrkor och hjälpas åt med eventuella distraktioner i respektive kunskapsbanker. Nyckeln till detta heter kommunikation.