Utbildningar – Föreläsningar – Analyser

Vad vi erbjuder

Vi har mycket att erbjuda er och vi skräddarsyr våra utbildningar, föreläsningar och analyser efter era behov.

Som grund till mycket av det vi gör ligger DISC-analysen, ty med analysen av beteendestilar och drivkrafter kan vi kartlägga gruppens styrkor och eventuella svagheter.

Vi använder DISC-analysen till följande:

  • Kommunikationsutbildningar
  • Gruppanalyser
  • Chefsutvärderingar
  • Den psykosociala hälsan på arbetsplatsen (läs mobbing)
  • Ledarskapsutbildningar

Vi erbjuder även föreläsningar/workshops där vi drar paralleller mellan planetens tillstånd och arbetsmiljö och hur alla kan påverka de båda, och att FN’s globala hållbarhetsmål kan påverka både planetens tillstånd och arbetsmiljön.

Vi erbjuder halvdagar, en och två dagar, med gruppstorlekar om 2-6 deltagare, 7-12 deltagare samt 13-25 deltagare.

Kontakta oss för mer information!